INFORMATIE & INSPIRATIE OVER (VEGAN) COSMETICA & LIFESTYLE

Monique Schoofs
Monique Schoofs

Auteur | Eigenaar BE VEGAN

Nieuwste artikelen:

Vegan voeding verbetert de leefbaarheid op aarde

Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest

We leven momenteel met 7,6 miljard mensen op deze aardbol die steeds verder opwarmt. Een aarde die we delen met een populatie zoogdieren, vogels, vissen, amfibieën en reptielen waarvan er al 58% verloren zijn gegaan tussen 1970 en 2012 (WWF, 2017). Tegelijkertijd, blijven we regenwouden kappen om ruimte te maken voor grazend vee en de olieraffinaderij. Ondertussen warmt de aarde verder op wat catastrofale gevolgen kan hebben voor deze aarde waar we juist zuinig op zouden moeten zijn. Klimaatverandering is een feit. 

We willen onze kinderen en toekomstige kleinkinderen toch zien opgroeien op een vruchtbare aarde waar mens, dier en milieu in harmonie leven? Precies om die reden schrijf ik dit artikel. Ik vind het namelijk van wereldbelang dat iedereen wordt wakker geschud en zich bewust wordt van wat er met de aarde aan de hand is. Alleen dan kunnen we samen stappen zetten om de leefbaarheid op aarde te verbeteren en de klimaatverandering af te remmen. 

de-aarde-warmt-op

Zo warmt de aarde op

“Het klimaat verandert doordat de temperatuur op aarde stijgt. Dat komt doordat er steeds meer broeikassen zoals CO2 in de lucht komen. Wetenschappers zijn het erover eens dat de mens grotendeels verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde”, volgens Milieu Centraal. Maar hoe kan de aarde überhaupt opwarmen? Dit heeft alles te maken met het broeikaseffect. Broeikasgassen zorgen er namelijk voor dat de warmte van de zon wordt vastgehouden. Een voorbeeld van een natuurlijk voorkomend broeikasgas in de atmosfeer is CO2. Doordat deze broeikasgassen steeds meer in de lucht komen door menselijk toedoen, warmt de aarde verder op. Wat hebben wij daarmee te maken? De mens:

 • verbrandt op grote schaal fossiele brandstoffen (olie, kolen en gas)
 • kapt bossen voor landbouwgrond

Hierdoor neemt de CO2-uitstoot toe. 

klimaatverandering-aarde-warmt-op

De gevolgen

Wetenschappers stellen dat we de gevolgen van klimaatverandering kunnen beheersen als we de temperatuurstijging weten te beperken tot 1,5 à 2 graden Celsius. We behalen dit alleen als de wereldwijde CO2-uitstoot rond 2050 40 tot 70 procent lager is dan in 2010. Als de uitstoot van broeikasgassen echter doorgaat zoals nu, dan zal het rond het jaar 2100 2,6 tot 4,8 graden Celsius warmer zijn dan rond het jaar 2000. De gevolgen wereldwijd zijn dan desastreus volgens Milieu Centraal. Denk aan:

 • Meer overstromingen,
 • Voedseltekorten,
 • Tekort aan drinkwater en water voor irrigatie,
 • Afname van biodiversiteit,
 • Uitsterven van dieren- en plantensoorten,
 • Verzuring van de oceanen,
 • Het afsterven van koraalriffen,
 • Meer bosbranden en woestijnen en
 • Hogere kans op (langere) hittegolven.

Dit kunnen we toch niet laten gebeuren?! Samen kunnen we een hele hoop schade beperken, maar dan moeten we wel serieus actie ondernemen.

 

De oorzaken

Om het probleem van klimaatverandering bij de vodden te pakken is het uiteraard van belang om te weten wat de oorzaak is van de opwarming van de aarde. Waardoor komen er meer broeikasgassen terecht in de atmosfeer? Volgens Foodchoices, wordt klimaatverandering veroorzaakt door een viertal oorzaken: 

 • Overbevolking
 • De manier waarop we leven
 • Afhankelijkheid van fossiele brandstoffen 
 • Onze voedselkeuze

Van dit rijtje zijn er twee oorzaken waar we iets aan kunnen doen, onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen minderen en onze voedselkeuze aanpassen. Maar er is een groot verschil tussen deze twee oorzaken. Namelijk dat het minderen van de hoeveelheid CO2 uitstoot, en dus het minderen van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, pas na 100 jaar zichtbaar is in de atmosfeer (Cowspiracy). Echter, wanneer je de hoeveelheid methaan-emissie verminderd die wordt veroorzaakt door onze voedselkeuze, gaat het niveau in de atmosfeer in enkele decennia al omlaag. Van de vier oorzaken is er dus maar een waar we vandaag nog mee kunnen beginnen en waar we het snelst resultaat van gaan zien in de atmosfeer: de voedselkeuze. Om specifiek te zijn, moeten we minder vlees-, vis,- zuivel-, en eiproducten gaan consumeren en als ingrediënt aan overige producten zoals cosmetica toevoegen.

vegan-quotes-broeikgassen

De impact van dierlijke producten op het milieu

De impact van veeteelt op het klimaat wat uitgebreid wordt omschreven in voedsel voetafdruk zouden we daarom ook kunnen toepassen op niet-eetbare producten met dierlijke ingrediënten. We stellen daarom dat producten, zowel eetbaar als niet-eetbaar, met dierlijke ingrediënten de volgende impact hebben op het milieu:

 • Grootste veroorzaker van stijging broeikasgassen en dus klimaatverandering. Wereldwijd is 18% van de door mensen veroorzaakte broeikasgassen te verwijten aan veeteelt. Terwijl de transportsector ‘slechts’ verantwoordelijk is voor 13% (FAO, 2006).
 • De veelteelt is verantwoordelijk voor 20 tot 33% van al de zoete water consumptie (drinkwater) wereldwijd (Cowspiracy).
 • De veeteelt bezet 45% van het beschikbare land op aarde (FAO, 2006).
 • De veelteelt is de nummer een reden voor het uitsterven van diersoorten, meer dan 500 dode zones in de oceanen, watervervuiling en habitat-verlies. Dierlijke landbouw draagt in vele manier bij aan het uitsterven van dieren. Naast vernietiging van de leefomgeving door het kappen van regenwouden om vee te laten grazen en hun voedsel te verbouwen, wordt er regelmatig gejaagd op roofdieren omdat zij een bedreiging zijn voor veeteelt en zijn verdiensten. Daarnaast wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van pesticiden, herbiciden en kunstmest om het voedsel van vee te verbouwen. Dit vergiftigt echter de waterwegen. De overbevissing door commerciële visserij, de handel in vlees en de invloed van landbouw op het klimaat dragen allemaal bij aan het wereldwijd uitsterven van diersoorten en het uitputten van hulpbronnen (Cowspiracy).
 • De veelteelt is verantwoordelijk voor ruim 91% van de vernietiging van de amazone (Cowspiracy).
 • Wereldwijd wordt ten minste 50% van de granen verbouwd om het vee van te voeden (Cowspiracy).
 • Meer dan de helft (52%) van de CO2-uistoot per huishouden in Nederland toe te schrijven is aan dierlijke producten (Zuivel en gezondheid, 2017).
 • Dierlijke producten zijn waterslurpers. Om 150 gram biefstuk te produceren, is er zelf 2.312 liter water nodig! En 5 gram boter 555 liter. Terwijl een tomaat (80 gram) maar 17 liter vraagt en een banaan 158 liter tijdens de productie.

Wil je hier niet langer aan bijdragen?

Dan is het overstappen op producten zonder dierlijke ingrediënten een goed begin! En niet heel vervelend. Er zijn namelijk ontzettend veel mooie, dier(proef)vrije alternatieve op de markt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

GRATIS e-book

>> dierlijke ingrediënten verstopt in cosmetica

Laat je mailadres achter en ontvang het gratis e-book direct in je mailbox!